Naam: Stichting Global Diplomatic Council

Kamer van koophandel: 77576381

RSIN: 861052213

Contactgegevens:

Adres: Zeestraat 129, 2518 DH Den Haag

E-mail: info@globaldiplomaticcouncil.org

Telefoon: (+31) -(0) 6 36 58 19 71

Bestuurssamenstelling:

Yohan Byrde: voorzitter

Jeroen Zandberg: penningmeester/secretaris

Bernard Merkx: bestuurslid

Beloningsbeleid:

Het stichtingsbestuur verricht zijn taken onbezoldigd. Er zijn geen werknemers in dienst.

Doelstelling: 

Het doel van de stichting Global Diplomatic Council (GDC) is het leggen van verbindingen tussen de diplomatieke, politieke, economische en culturele wereld om op deze wijze de grote uitdagingen van onze hedendaagse geglobaliseerde maatschappij beter te kunnen oplossen.

Beleidsplan:

Het beleidsplan is te downloaden via deze verwijzing: BELEIDSPLAN

Close Menu